Termin pojazd komunalny jest często używany w odniesieniu do pojazdów, które są własnością danej gminy. Pojazd komunalny to również pojazd, który jest eksploatowany przez ludzi wyznaczonych przez władze danej gminy. Pojazdy komunalne marki Terberg Matec służą przede wszystkim do utrzymywania porządku w przestrzenii publicznej. Zastępują one ludzi, którzy dotychczas własnoręcznie, za pomocą łopat, mioteł czy grabi, dbali o czystość miejsc publicznych i ogólnodostępnych. Jakie funkcje posiadają, obecnie wykorzystywane przez zarząd gminy, pojazdy komunalne? Czy są one w stanie całkowicie zastąpić człowieka, podczas wykonywanych przez nie prac porządkowych?

Pojazdy komunalne – rodzaje i funkcje poszczególnych maszyn

Istnieje wiele rodzajów pojazdów komunalnych, a każdy z nich pełni inną funkcję. Niektóre są przeznaczone do konkretnych celów jak np. śmieciarki lub zamiatarki ulic i chodników. Podczas gdy inne mogą być używane do więcej niż jednej pracy np. wozy asenizacyjne lub pługi śnieżne, które wykorzystywane są w innym celu w okresie zimowym niż w okresie letnim. Najczęściej jednak na ulicach miast możemy spotkać pojazdy komunalne takie jak śmieciarki i zamiatarki ulic i chodników. Zarówno zamiatarki, jak i śmieciarki, dbają o porządek oraz czystość przestrzenii publicznych na terenie całej Polski! Główne funkcje zamiatarki Terberg Matec to:

  • oczyszczanie ulic i chodników z śmieci, kurzu, brudu,
  • oczyszczanie ulic, chodników i przestrzenii publicznych z liści,
  • zbieranie śmieci, gruzu, kamieni lub innych tego rodzaju materiałów, które zanieczyszczają daną przestrzeń publiczną,
  • oczyszczanie za pomocą węży wodnych powierzchni takiej jak ulice, chodniki, deptaki itp.

Zamiatarki odgrywają więc szczególną rolę w zadaniu jakim jest utrzymywanie przestrzenii publicznej w czystości. Dodatkowo, zamiatarki dostępne są w wielu rozmiarach i kształtach, dzięki czemu spełnią one swoje zadanie bez względu na miejsce (chodnik oczyszczany jest za pomocą zamiatarek małych wymiarów, natomiast ulice i większe place oczyszczane są za pomocą zamiatarek wielkogabarytowych).